Giải Bài 5.12 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Biển báo có tâm đối xứng là: a), c), d)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài