Giải Bài 5.21 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Từ một mảnh giấy màu hình chữ nhật có kích thước 3cm x 5cm, em hãy trình bày cách gấp giấy để cắt được chữ số 8 (H.5.15) chỉ bằng một nhát cắt.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi hình có một điểm O, mà khi quay hình đó xung quanh điểm O đúng một nửa vòng thì hình thu được chồng khít" với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Những hình như thế được gọi là hình có tâm đối xứng và điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình.

Lời giải chi tiết

Bước 1: Gấp đôi mảnh giấy theo chiều ngang, rồi gấp đôi tiếp theo chiều dọc.

Bước 2: Vẽ rồi cắt theo nét đứt như hình 5.15

Bước 3: Mở miếng giấy ra ta được số 8

 Lời giải hay

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài