Bài 20: Chu vi và diện tích của một số tứ giác đã học - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 98 phiếu
Bài 4.20 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 8cm

Xem lời giải

Bài 4.21 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một miếng gỗ hình chữ nhật có kích thước một chiều là 8cm, diện tích là 56 cm2 . Tìm kích thước còn lại của miếng gỗ.

Xem lời giải

Bài 4.22 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính diện tích các hình sau: a) Hình vuông có cạnh 5cm; b) Hình thang cân có độ dài hai cạnh đáy là 6cm và 10cm, chiều cao 4cm; c) Hình thoi có độ dài hai đường chéo là 6cm và 10 cm; d) Hình bình hành có độ dài một cạnh bằng 12cm và chiều cao tương ứng bằng 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.23 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người dự định dùng một thanh sắt dài 6m để làm một song sắt cho ô thoáng của cửa sổ có kích thước như Hình 4.19. Hỏi vật liệu người đó chuẩn bị có đủ không? (Bỏ qua mối nối).

Xem lời giải

Bài 4.24 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn có hình dạng và kích thước như Hình 4.20.

Xem lời giải

Bài 4.25 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Người ta thiết kế viên đá lát vườn hình lục giác đều bằng cách ghép các viên đá hình thang cân lại với nhau (như hình bên). Mỗi viên đá hình thang cân có hai đáy là 10cm và 20cm, chiều cao 8,6 cm. Hỏi viên đá lát hình lục giác đều được tạo thành có diện tích bao nhiêu? (Biết rằng diện tích mạch ghép không đáng kể).

Xem lời giải

Bài 4.26 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 3 600 m2, chiều rộng 40m, cửa vào khu vườn rộng 5m. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào?

Xem lời giải

Bài 4.27 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sân nhà bà Thu hình chữ nhật có chiều dài 15m và chiều rộng 9m. Bà Thu mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 0,6m để lát sân. Biết rằng mỗi thùng có 5 viên gạch. Hỏi bà Thu cần mua bao nhiêu thùng gạch để đủ lát sân?

Xem lời giải

Bài 4.28 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một người dự định lát đá và trồng cỏ xen kẽ cho sân của một ngôi nhà. Sân có dạng hình chữ nhật kích thước 20m x 30m. Người ta dùng 1 400 viên đá lát hình vuông cạnh 60 cm để lát, diện tích còn lại dùng để trồng cỏ. Hỏi cần phải bỏ ra chi phí bao nhiêu để trồng cỏ, biết giá mỗi mét vuông cỏ là 30 000 đồng?

Xem lời giải