Giải Bài 4.26 trang 73 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một khu vườn hình chữ nhật có diện tích 3 600 m2, chiều rộng 40m, cửa vào khu vườn rộng 5m. Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai. Hỏi cần phải dùng bao nhiêu mét dây thép gai để làm hàng rào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Tính chiều dài khu vườn

+Tính chu vi khu vườn

+Tính độ dài cần làm hàng rào

 

Lời giải chi tiết

Chiều dài của khu vườn là:

3 600: 40 = 90 (m)

Chu vi của khu vườn là:

2. (40 + 90) = 260(m)

Trừ cửa vào khu vườn nên độ dài cần phải làm hàng rào là:

260 – 5 = 255 (m)

Người ta muốn làm hàng rào xung quanh vườn bằng hai tầng dây thép gai nên số mét dây thép gai dùng để làm hàng rào là:

255. 2 = 510 (m)

Vậy cần dùng 510 m dây thép gai dùng để làm hàng rào.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài