Giải Bài 4.20 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

 Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 10cm và chiều rộng 8cm

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b thì có diện tích S=ab; chu vi C=2.(a+b)

Chú ý: a,b có cùng đơn vị

Lời giải chi tiết

Diện tích hình chữ nhật là: 

10. 8 = 80 (cm2)

Chu vi hình chữ nhật là:

2. (10 + 8) = 2. 18 = 36 (cm)

Vậy diện tích và chu vi của hình chữ nhật lần lượt là 80 cmvà 36cm.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài