Giải Bài 4.24 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn có hình dạng và kích thước như Hình 4.20.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chia hình thành các hình đặc biệt đã biết công thức tính diện tích

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Ta có thể chia mảnh vườn thành hai hình gồm 1 hình vuông cạnh bằng 6m và 1 hình chữ nhật như sau:

Diện tích hình vuông BGFA là:

6. 6 = 36 (m2)

Chiều rộng hình chữ nhật CDEG là:

6 – 4 = 2 (m)

Diện tích hình chữ nhật CDEG là:

4. 2 = 8 (m2)

Diện tích mảnh vườn là:

36 + 8 = 44 (m2)

Chu vi của mảnh vườn là:

8 + 6 + 6 + 4 + 2 + 2 = 28 (m)

Vậy chu vi và diện tích của mảnh vườn lần lượt là 28 m và 44 m2.

Cách 2: Ta có thể kẻ thêm để được hình chữ nhật có độ dài 2 cạnh là 6 m và 8 m

Độ dài cạnh EF là:

6 – 4 = 2 (m)

Độ dài cạnh DE là:

8 – 6 = 2 (m)

Diện tích hình vuông EDGF là:

2. 2 = 4 (m2)

Diện tích hình chữ nhật ABCG là:

6.8 = 48 (m)

Diện tích của mảnh vườn là:

48 – 4 = 44 (m2)

Chu vi của mảnh vườn là:

8 + 6 + 6 + 4 + 2 + 2 = 28 (m)

Vậy chu vi và diện tích của mảnh vườn lần lượt là 28 m và 44 m2.

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài