Giải Bài 4.21 trang 72 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một miếng gỗ hình chữ nhật có kích thước một chiều là 8cm, diện tích là 56 cm2 . Tìm kích thước còn lại của miếng gỗ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hình chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b thì có diện tích S=ab. Biết S, a. Tính b

Lời giải chi tiết

Độ dài cạnh còn lại của miếng gỗ hình chữ nhật là:

56: 8 = 7 (cm).

Vậy độ dài cạnh còn lại của miếng gỗ hình chữ nhật là 7cm.

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Hỏi bài