Bài 18: Hình tam giác đều. Hình vuông. Hình lục giác đều - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3.9 trên 46 phiếu
Bài 4.1 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4. 4 và cho biết: Hình nào là hình tam giác đều, hình nào là hình vuông, hình nào là hình lục giác đều?

Xem lời giải

Bài 4.2 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ tam giác đều MNP có cạnh MN = 4cm.

Xem lời giải

Bài 4.3 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ hình vuông DEFQ có cạnh DE = 5 cm. Vẽ hai đường chéo DF và EQ. Hãy kiểm tra xem DF và EQ có vuông góc với nhau không?

Xem lời giải

Bài 4.4 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.5. a) Gọi tên các đường chéo phụ của hình lục giác đều MNPQRS; b) Hãy đo độ dài các cạnh và cho biết các tam giác MPR và tam giác NQS trong Hình 4.5 có là tam giác đều không?

Xem lời giải

Bài 4.5 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát hình 4.6. a) Dùng compa kiểm tra xem hình ABC có là hình tam giác đều không. b) Dùng compa và ê ke (hoặc thước đo góc) để kiểm tra hình MNPQ có là hình vuông không?

Xem lời giải

Bài 4.6 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy cắt 6 hình tam giác đều có cạnh là 5 cm và ghép lại thành một hình lục giác đều (H.4.7). Hãy tính độ dài đường chéo chính của hình lục giác đều vừa ghép được.

Xem lời giải

Bài 4.7 trang 66 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quan sát Hình 4.8. a) Hãy kiểm tra xem có mấy hình lục giác đều. Đó là những hình nào? b) Có tất cả bao nhiêu tam giác đều?

Xem lời giải