Giải Bài 4.4 trang 65 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát Hình 4.5.

a) Gọi tên các đường chéo phụ của hình lục giác đều MNPQRS;

b) Hãy đo độ dài các cạnh và cho biết các tam giác MPR và tam giác NQS trong Hình 4.5 có là tam giác đều không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kiểm tra các cạnh có bằng nhau không

Lời giải chi tiết

Trong hình 4. 5, ta có:

a) Các đường chéo phụ của hình lục giác đều MNPQRS là: NQ; QS; SN; MP; PR; MR.

b) Dùng thước thẳng đo hoặc compa ta thấy:

+) MP = PR = MR. Do đó tam giác MPR là tam giác đều.

+) NQ = QS = NS. Do đó tam giác NQS là tam giác đều.

 Lời giải hay


Bình chọn:
3.5 trên 6 phiếu

Hỏi bài