Giải Bài 20 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình vẽ:

a) Hãy gọi tên các góc có đỉnh B trong hình.

b) Dùng êke hoặc thước đo góc kiểm tra và gọi tên góc vuông, góc tù có trong hình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

-Góc có số đo bằng 90\(^ \circ \)là góc vuông

-Góc có số đo nhỏ hơn 180\(^ \circ \)và lớn hơn 90\(^ \circ \)là góc tù

Lời giải chi tiết

a)     Các góc có đỉnh B trong hình là: \(\widehat {ABH};\widehat {ABC};\widehat {ABM};\widehat {CBM};\widehat {MBH};\widehat {CBH}\)

b)    Các góc vuông là: \(\widehat {AHB};\widehat {BHC}\)

Góc tù là: \(\widehat {BMC}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT