Giải Bài 18 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho đoạn thẳng AC dài 6 cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC =4 cm.

a) Vẽ hình rồi tính độ dài đoạn thẳng AB;

b) Trên tia đối của tia BA,lấy điểm D sao cho BD = 6 cm. Hãy so sánh AB và CD.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình.

B nằm giữa A và C thì BA + BC = AC.

Lời giải chi tiết

a) 

Vì B nằm giữa A và C nên BA + BC = AC

BA + 4 = 6

BC = 2 (cm)

b) Vì điểm D nằm trên tia đối của tia BA, mà BC < BD nên C nằm giữa B và D. Ta được:

BC + CD = BD

4 + CD = 6

CD =2 (cm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT