Giải Bài 13 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trên quãng đường AB, hai xe cùng khởi hành một lúc. Xe tải đi từ A đến B hết 3 giờ, xe con đi từ B về A hết 2 giờ. Hỏi sau bao lâu thì hai xe gặp nhau?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định xem trong 1 giờ, mỗi xe đi được bao nhiêu phần quãng đường để tìm tổng quãng đường 2 xe đi được trong 1 giờ.

Lời giải chi tiết

Trong 1 giờ, xe tải đi được \(\frac{1}{3}\) quãng đường AB, xe con đi được \(\frac{1}{2}\) quãng đường AB. Như vậy,  trong 1 giờ, cả 2 xe đi được \(\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{5}{6}\) quãng đường AB.

2 xe gặp nhau sau khoảng thời gian là:

\(1:\frac{5}{6} = \frac{6}{5}\) giờ = 1 giờ 12 phút.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT