Giải Bài 19 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Quan sát hình vẽ và trả lời câu hỏi:

a) Hai góc xAy và yBz có chung cạnh hay không?

b) Em nhận ra mấy cặp góc có chung cạnh? Hãy kể tên các cặp góc đó.

c) Trong hai góc xAy và yBz, góc nào lớn hơn (dùng thước đo góc để đo và trả lời)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo góc

Lời giải chi tiết

a)     Hai góc xAy và yBz không có chung cạnh vì hai góc này khác đỉnh

b)    Có 3 cặp góc có chung cạnh là: \(\widehat {ABy}\) và \(\widehat {zBy}\)(chung cạnh By); \(\widehat {zBy}\)và \(\widehat {ABz}\)( chung cạnh Bz); \(\widehat {ABz}\)và \(\widehat {ABy}\) (chung cạnh BA)

c)     Đo góc ta được: \(\widehat {xAy} = 15^\circ ;\widehat {yBz} = 25^\circ \) nên trong hai góc xAy và yBz, góc yBz lớn hơn.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT