Giải Bài 17 trang 96 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1999, một tàu vũ trụ đi được 22 tỉ dặm trong vũ trụ (dặm là một đơn vị đo chiều dài của các nước nói tiếng Anh, 1 dặm= 1,609 344 km). Em hãy cho biết:

a) Mỗi ngày, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm?

b) Mỗi giờ, tàu vũ trụ đi được bao nhiêu dặm?

(Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm số ngày trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1999.

Lời giải chi tiết

Trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1999, có 22 năm, trong đó có 5 năm nhuận nến số ngày trong khoảng thời gian từ năm 1977 đến năm 1999 là:

22.365 + 5 = 8 035 (ngày)

Mỗi ngày, tàu vũ trụ đi được số dặm là:

22.109 : 8 035 \( \approx \) 2 738 021, 2 (dặm)

Mỗi giờ, tàu vũ trụ đi được số dặm là:

2 738 021, 2 : 24 \( \approx \) 114 084,2 (dặm)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT