Bài 12: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.6 trên 94 phiếu
Bài 2.44 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm các tập B(8), B(12) và BC(8, 12).

Xem lời giải

Bài 2.45 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các từ thích hợp vào chỗ chấm: a) Nếu 20 ⁝ a và 20 ⁝ b thì 20 là …….. của a và b; b) Nếu 30 là số tự nhiên nhỏ nhất mà 30 ⁝ a và 30 ⁝b thì 30 là ……… của a và b.

Xem lời giải

Bài 2.46 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm BCNN của hai số m, n biết: a) m = 2.3^3.7^2; n = 3^2.5.11^2 b) m = 2^4.3.5^5; n = 2^3.3^2.7^2

Xem lời giải

Bài 2.47 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy tìm BCNN(105, 140) rồi tìm BC(105, 140)

Xem lời giải

Bài 2.48 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm BCNN của các số sau: a) 31 và 93; b) 24; 60 và 120.

Xem lời giải

Bài 2.49 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Có ba bạn học sinh đi dã ngoại, sử dụng tin nhắn để thông báo cho bố mẹ nơi các bạn ấy đi thăm. Nếu như lúc 9 giờ sáng ba bạn cùng nhắn tin cho bố mẹ, hỏi lần tiếp theo ba bạn cùng nhắn tin lúc mấy giờ? Biết rằng cứ mỗi 45 phút Nam nhắn tin một lần, Hà 30 phút nhắn tin một lần và Mai 60 phút nhắn tin một lần.

Xem lời giải

Bài 2.50 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong một buổi tập đồng diễn thể dục có khoảng 400 đến 500 người tham gia. Thầy tổng phụ trách cho xếp thành hàng 5, hàng 6 và hàng 8 thì đều thấy thừa một người. Hỏi có chính xác bao nhiêu người dự buổi tập đồng diễn thể dục.

Xem lời giải

Bài 2.51 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số tự nhiên a và b (a < b), biết: a) ƯCLN(a, b) = 15 và BCNN(a, b) = 180; b) ƯCLN(a, b) = 11 và BCNN(a, b) = 484.

Xem lời giải

Bài 2.52 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:a)5/14 và 4/21; b) 4/5; 7/12 và 8/15

Xem lời giải

Bài 2.53 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Máy tính xách tay (laptop) ra đời năm nào? Laptop ra đời năm abcd, biết abcd là số nhỏ nhất có bốn chữ số chia hết cho 25 và 79. Em hãy cho biết máy tính xách tay ra đời năm nào.

Xem lời giải

Bài 2.54 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vua Lý Công Uẩn (Lý Thái Tổ) dời đô từ Hoa Lư về Đại La (nay là Hà Nội) năm abcd thuộc thế kỉ thứ XI. Biết abcd là số có bốn chữ số chia hết cho cả 2; 5; 101. Em hãy cho biết vua Lý Thái Tổ đã dời đô vào năm nào.

Xem lời giải

Bài 2.55 trang 43 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một bộ phận của máy có hai bánh xe răng cưa khớp nhau, bánh xe I có 20 răng cưa, bánh xe II có 15 răng cưa. Người ta đánh dấu “x” vào hai răng cưa đang khớp nhau (như hình dưới). Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất bao nhiêu răng để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí giống lần trước? Khi đó mỗi bánh xe đã quay bao nhiêu vòng?

Xem lời giải