Giải Bài 2.48 trang 42 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm BCNN của các số sau: a) 31 và 93; b) 24; 60 và 120.

Đề bài

Tìm BCNN của các số sau:

a) 31 và 93;

b) 24; 60 và 120.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu a ⁝ b thì BCNN(a,b)=a

Lời giải chi tiết

a) Vì 93 ⁝ 31 nên BCNN(31, 93) = 93

Vậy BCNN(31, 93) = 93

b) Vì 120 ⁝ 24 và 120 ⁝ 60 nên BCNN(24, 60, 120) = 120

Vậy BCNN(24, 60, 120) = 120.


Bình chọn:
4.7 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí