Bài 10: Số nguyên tố- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.4 trên 70 phiếu
Bài 2.23 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy phân tích các số A, B sau đây ra thừa số nguyên tố A = 6^2.9^3; B = 3.8^2.25

Xem lời giải

Bài 2.24 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 145; 310; 2 020.

Xem lời giải

Bài 2.25 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm chữ số a để a)49a là số nguyên tố b)23a là hợp số

Xem lời giải

Bài 2.26 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kiểm tra xem trong các số sau, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số bằng cách dùng dấu hiệu chia hết hoặc tra bảng số nguyên tố: 829; 971; 9 891; 12 344; 32 015.

Xem lời giải

Bài 2.27 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột sau đây:

Xem lời giải

Bài 2.28 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây sau đây:

Xem lời giải

Bài 2.29 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Số 2 021 có thể viết thành tổng của hai số nguyên tố được không? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 2.30 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho 6 hình vuông đơn vị, ta có hai cách xếp chúng để tạo thành các hình chữ nhật như hình dưới đây: a) Nếu cho 7 hình vuông đơn vị thì ta có mấy cách xếp chúng thành các hình chữ nhật? b) Nếu cho 12 hình vuông đơn vị thì ta có mấy cách xếp chúng thành các hình chữ nhật? c) Cho n hình vuông đơn vị (n > 1). Với những số n nào thì ta chỉ có một cách xếp chúng thành hình chữ nhật? Với những số n nào thì ta có nhiều hơn một cách xếp chúng thành hình chữ nhật?

Xem lời giải

Bài 2.31 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng sau là số nguyên tố hay hợp số?a) 11. 12. 13 + 14. 15; b) 11. 13. 15 + 17. 19. 23

Xem lời giải

Bài 2.32 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Năm 1742, nhà toán học người Đức Goldbach gửi cho nhà toán học Thụy Sĩ Euler một bức thư viết rằng: Mọi số tự nhiên lớn hơn 5 đều viết được thành tổng của ba số nguyên tố, ví dụ 7 = 2 + 2 + 3; 8 = 2 + 3 + 3. Em hãy viết các số 17; 20 thành tổng của ba số nguyên tố. b) Trong thư trả lời Goldbach, Euler nói rằng: Mọi số chẵn lớn hơn 2 đều viết được dưới dạng tổng của hai số nguyên tố. Em hãy viết các số 36; 50 thành tổng của hai số nguyên tố.

Xem lời giải