Giải Bài 2.27 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột sau đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích các số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột

Lời giải chi tiết

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài