Giải Bài 2.28 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây sau đây:

Đề bài

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây sau đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tích 2 ô ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên nối với nó

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.8 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí