Giải Bài 2.28 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây sau đây:

Tìm các số còn thiếu trong phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cây sau đây:

 

Phương pháp

Tích 2 ô ở hàng dưới bằng ô ở hàng trên nối với nó

Lời giải

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài