Giải Bài 2.24 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố: 145; 310; 2 020.

Đề bài

Hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

145; 310; 2 020.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích theo sơ đồ cột

Lời giải chi tiết

Vậy \(2 020=2^2.5.101\)


Bình chọn:
4.6 trên 37 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí