Giải Bài 2.24 trang 36 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố:

145; 310; 2 020.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích theo sơ đồ cột

Lời giải chi tiết

 

Vậy \(2 020=2^2.5.101\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài