Ôn tập chương VII- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 56 phiếu
Câu hỏi trắc nghiệm trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Chữ số hàng phần trăm của số thập phân -1 435, 672 là: A. 4 B. 3 C. 7 D. 2

Xem lời giải

Bài 7.35 trang 37 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tại thế vận hội Mùa hè năm 2016, kết quả chung kết môn nhảy ba bước nam của 10 vận động viên có thành tích tốt nhất được cho trong bảng sau: a) Sắp xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp kết quả thi đấu của 10 vận động viên này b) Em hãy cho biết huy chương vàng, bạc, đồng thuộc về các vận động viên nào?

Xem lời giải

Bài 7.36 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) So sánh hai số: a = 0,29 và b = 0,3 b) Tìm một số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b c) Có hay không 9 số thập phân x thỏa mãn điều kiện a < x < b?

Xem lời giải

Bài 7.37 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm (theo mẫu) 7,98 + 2,48 = (7,98 + 0,02) + (2,48 – 0,02) = 8 + 2,46 = 10,46 a) 51,99 + 21,55 b) 17,31 – 1,96 c) 16,78 – 12,99 d) -15,95 – 31,72

Xem lời giải

Bài 7.38 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của các biểu thức sau: a) 0,62 . 351 + (-35,1) : 4 b) 5,25 . 4,1 + (-2,05) . 16,4 + 2,625 . 8,2

Xem lời giải

Bài 7.39 trang 38 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 so với các thị trường lớn và tỉ lệ phần trăm tăng, giảm kim ngạch xuất khẩu so với năm 2018 được cho trong bảng sau: a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Xem lời giải

Bài 7.40 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Apple là thương hiệu toàn cầu đứng đầu thế giới liên tục từ năm 2013 đến năm 2019. Giá trị thương hiệu của Apple năm 2013 là 96,316 tỉ USD, sau 6 năm, đến năm 2019 giá trị thương hiệu Apple được định giá tới 234,241 tỉ USD. a) Tính xem giá trị thương hiệu Apple năm 2019 bằng bao nhiêu phần trăm giá trị thương hiệu Apple năm 2013 (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất) b) Biết giá trị thương hiệu Apple năm 2019 tăng 9% so với năm 2018. Giá trị thương hiệu A

Xem lời giải

Bài 7.41 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong các năm 2017, 2018, 2019 lần lượt là khoảng 5,82 triệu tấn; 6,12 triệu tấn và 6,37 triệu tấn. Em hãy cho biết tổng sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 tăng bao nhiêu phần trăm so với năm 2018 và so với năm 2017 (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Xem lời giải

Bài 7.42 trang 39 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thay mỗi chữ cái bằng chữ số thích hợp để nhận được phép trừ đúng. d5,2c - 8a,ba = c2,5d

Xem lời giải