Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 76 phiếu
Bài 1.22 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy vẽ tia số và biểu diễn các số 7 và 11 trên tia số đó.

Xem lời giải

Bài 1.23 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi điểm E, F, G trên hình 1.2 biểu diễn số nào?

Xem lời giải

Bài 1.24 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Khi đi đường, nếu trông thấy cột cây số như hình 1.3, em hiểu còn phải đi bao nhiêu cây số nữa để đến Sơn La? Hãy mô phỏng Quốc lộ 6 kể từ cột Km0 đến Sơn La bằng cách vẽ một tia số có gốc ứng với cột Km0, trên đó ghi rõ điểm ứng với cột km 134 và điểm ứng với cột mốc Sơn La (không cần chính xác về khoảng cách). Ghi chú: Dòng chữ “km 134” trên cột cây số cho biết nơi đó cách điểm bắt đầu của Quốc lộ 6, tức cột km0 là 134 km.

Xem lời giải

Bài 1.25 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bốn điểm A, B, C, D trên cùng một tia số và sắp xếp theo thứ tự đó. Biết rằng chúng là các điểm biểu diễn của bốn số 55 789; 55 699; 54 902 và 55 806. Hãy xác định điểm nào biểu diễn số nào.

Xem lời giải

Bài 1.26 trang 13 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngày 6/4/2020, Báo điện tử Khánh Hòa Online đưa tin: “Dịch bệnh Covid – 19 ở Việt Nam: Số ca nhiễm giảm dần trong những ngày gần đây”, kèm theo biểu đồ sau (số liệu tính đến 7h ngày 6/4/2020):Em hãy hình dung bên trái biểu đồ là tia số biểu diễn các số 0; 5; 10; 15 và 20. Trên từng cột có ghi số ca nhiễm dịch bệnh Covid - 19 ở Việt Nam trong mỗi ngày từ ngày 22/3 đến ngày 6/4. a) Hãy cho biết ngày nào có 5; 10; 15 ca nhiễm Covid – 19; b) Ngày nào có nhiều ca nhiễm Covid - 19 nhất? Ngày nào í

Xem lời giải

Bài 1.27 trang 13 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho bốn tập hợp: A = {x ∈ N| x chẵn và x < 10}, B = {x ∈ N | x chẵn và x ≤ 10}, C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10} và D = {x ∈ N* | x chẵn và x ≤ 10}. Hãy mô tả các tập hợp đó bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

Xem lời giải

Bài 1.28 trang 13 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho tập hợp P= {1/x|x thuộc N*;x < 5} ) Hãy viết tập P bằng cách liệt kê các phần tử của nó.

Xem lời giải