Giải Bài 1.27 trang 13 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho bốn tập hợp: A = {x ∈ N| x chẵn và x < 10}, B = {x ∈ N | x chẵn và x ≤ 10}, 

C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10} và D = {x ∈ N* | x chẵn và x  ≤  10}. Hãy mô tả các tập hợp đó bằng cách liệt kê các phần tử của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Liệt kê các phần tử của các tập hợp theo yêu cầu đề bài, mỗi phần tử chỉ viết 1 lần và cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Lời giải chi tiết

+ A = {x ∈ N | x chẵn và x < 10}

Các số tự nhiên x chẵn và nhỏ hơn 10 là: 0; 2; 4; 6; 8

Vậy A = {0; 2; 4; 6; 8}

+ B = {x ∈ N | x chẵn và x  ≤ 10}

Các số tự nhiên x chẵn và nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 0; 2; 4; 6; 8; 10

Vậy B = {0; 2; 4; 6; 8; 10}

+ C = {x ∈ N* | x chẵn và x < 10}

Các số tự nhiên x khác 0, chẵn và nhỏ hơn 10 là: 2; 4; 6; 8

Vậy C = {2; 4; 6; 8}

+ D = {x ∈ N* | x chẵn và x ≤  10}

Các số tự nhiên x khác 0, chẵn và nhỏ hơn hoặc bằng 10 là: 2; 4; 6; 8; 10 

Vậy D = {2; 4; 6; 8; 10}

Lời giải hay


Bình chọn:
4.4 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.