Chương 7:Số thập phân - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 7.1 trang 24 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân. b) Tìm số đối của các số thập phân đã viết được ở câu a.

Xem lời giải

Bài 7.2 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

a) Viết các số thập phân sau dưới dạng phân số thập phân. 2,15; -8,965; -12,05; 0,025. b) Viết các phân số sau đây dưới dạng phân số thập phân và số thập phân.

Xem lời giải

Bài 7.3 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các số sau: a) 6,25 và 0,985 b) -245,024 và 19,9989 c) -2,6057 và -3,6049.

Xem lời giải

Bài 7.4 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số nguyên x, biết 254,12 < x < 259,7.

Xem lời giải

Bài 7.5 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tập hợp các số thập phân x có một chữ số sau dấu phẩy thỏa mãn: a) x nằm giữa 3,27 và 3,63 b) -5,84 < x < -5,43.

Xem lời giải

Bài 7.6 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2020 của Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng vọt hơn 29% lên 319 tỉ USD, đạt mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Căn cứ vào bảng trên, em hãy sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp mức tăng trưởng giá trị thương hiệu quốc gia của 11 quốc gia có tên trong bảng trên.

Xem lời giải

Bài 7.7 trang 25 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm tất cả các cặp chữ số (a;b) biết rằng 3,8276 < 3,8ab4 < 3,84

Xem lời giải

Bài 7.8 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 34,25 – 78,43 b) 65,19 + (-81,14) c) (-2,25) + 7,63 d) (-81,2) + (-17,5) e) (-2,71) – (-27,3) f) (-98,2) + 3,51

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) (-35,3) . 4,1 b) 2,9 . (-5,4) c) (-3,25) . (-0,21) d) (-8,058) : 3,4 e) (-4,725) : (-1,5) f) 82,28 : (-4,4)

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm a) (-32,5) . 0,01 b) (-4,512) : (-0,001) c) (-2,378) : 0,1 d) 125,03 . (-0,1).

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc tính các tổng sau: a) (-8,5) + 16,35+ (-4,5) – (-2,25) b) 5,63+ (-2,75) – (-8,94) + 9,06 – 15,25.

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 35,5 . 35,5 + 71. 64,5 + 64,5 . 64,5; b) 8,5 . 8,5 – 2. 8,5 . 3,5 + 3,5 . 3,5.

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) 0,125 . 351 + (-35,1) : 4 b) (-20). 3,1 – 7,2 : 4+ 3,1 . (4,5 . 6 – 5,2); c) (x + 13,67). (-10) + 136,7 tại x = -1,26.

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ba nước Mĩ, A-rập Xê-út và Nga đứng đầu thế giới về sản xuất dầu thô, đạt sản lượng trung bình lần lượt là 15,043; 12; 10,08 triệu thùng dầu mỗi ngày. Em hãy cho biết mỗi ngày cả ba nước này sản xuất được cao nhiêu thùng dầu.

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hộ gia đình đem 140 kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8 kg muối. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muối ăn?

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng bên cho biết thông tin dự báo thời tiết tại thành phố Hà Nội ngày 29-12-2020 và 5 ngày tiếp theo trong tuần hiển thị trên màn hình một chiếc điện thoại. Nhiệt độ được ghi bằng đơn vị độ F (Fahrenheit). Công thức đổi đơn vị độ F sang độ C là: C = (F – 32) : 1,8 Với F: nhiệt độ ghi bằng độ F, C: nhiệt độ ghi bằng độ C tương ứng Chẳng hạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội là 81 độ F

Xem lời giải

Bài 7.17 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 7.18 trang 30 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Làm tròn số: a) 127,6421 đến hàng phần mười; b) 5 123,7556 đến hàng phần trăm; c) 21,599 91 đến hàng phần nghìn; d) 5 128,755 đến hàng chục.

Xem lời giải

Bài 7.19 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Nam tính giá trị của biểu thức (3,95 + 4,81). 4,71 được kết quả bằng 45,25. Em hãy ước lượng giá trị của biểu thức trên rồi cho biết Nam tính đúng hay sai.

Xem lời giải

Bài 7.20 trang 31 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để sản xuất 1 tấn bột giấy cần từ 2,2 đến 4,4 tấn gỗ hoặc 1,4 tấn giấy phế liệu. Như vậy cứ thu gom được 1,4 tấn giấy phế liệu dùng cho việc sản xuất bột giấy sẽ tiết kiệm được tối thiểu: 2,2 tấn gỗ; 4 000 kWh điện; 40 nghìn lít nước; 600 lít dầu thô. Nǎm học 2018-2019, Việt Nam có hơn 5,6 triệu học sinh Trung học cơ sở, nếu mỗi học sinh thu gom được 2 kg giấy phế liệu cung cấp cho sản xuất bột giấy thì sẽ tiết kiệm được tối thiểu bao nhiêu tấn gỗ, bao nhiêu kWh điện, bao nhiêu lít nước v

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất