Giải Bài 7.15 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Một hộ gia đình đem 140 kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8 kg muối. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muối ăn?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia

Số túi = tổng khối lượng : khối lượng 1 túi

Lời giải chi tiết

Hộ gia đình đó đóng được số túi muối ăn là:

140 : 0,8 = 175 (túi)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu