Giải Bài 7.8 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Thực hiện phép tính:

a)     34,25 – 78,43

b)    65,19 + (-81,14)

c)     (2,25) + 7,63

d)    (-81,2) + (-17,5)

e)     (-2,71) – (-27,3)

f)      (-98,2) + 3,51

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép tính cộng, trừ số thập phân

Lời giải chi tiết

a)     34,25 – 78,43 = -44,18

b)    65,19 + (-81,14)= -15,95

c)     (2,25) + 7,63= 5,38

d)    (-81,2) + (-17,5) = -98,7

e)     (-2,71) – (-27,3) = 24,59

f)      (-98,2) + 3,51 = -94,69.

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu