Giải Bài 7.10 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính nhẩm

a)     (-32,5) . 0,01

b)    (-4,512) : (-0,001)

c)     (-2,378) : 0,1

d)    125,03 . (-0,1).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhân 1 số với 0,01 thì ta lùi dấu phẩy sang trái 2 hàng

Nhân 1 số với 0,1 thì ta lùi dấu phẩy sang trái 1 hàng

Chia 1 số cho 0,1 thì ta tiến dấu phẩy sang phải 1 hàng

Chia 1 số cho 0,001 thì ta tiến dấu phẩy sang phải 3 hàng

Lời giải chi tiết

a)     (-32,5) . 0,01 = -0,325

b)    (-4,512) : (-0,001)= -4512

c)     (-2,378) : 0,1= -23,78

d)    125,03 . (-0,1)= -12,503


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu