Bài 25: Phép cộng và phép trừ phân số - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.7 trên 114 phiếu
Bài 6.21 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Xem lời giải

Bài 6.22 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính:

Xem lời giải

Bài 6.23 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà dự định làm một cái bánh nhỏ. Bạn ấy cần 3/4 cốc bột mì. Hiện trong túi chỉ còn khoảng 1/8 cốc bột mì. Hỏi cần thêm bao nhiêu phần cốc bột mì để làm cái bánh đó?

Xem lời giải

Bài 6.24 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

Xem lời giải

Bài 6.25 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm x biết:a)5/9 - x = -3/9; b) x+-7/13 = -21/13

Xem lời giải

Bài 6.26 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ , người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Xem lời giải

Bài 6.27 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nhân dịp nghỉ lễ, Việt cùng gia đình đi nghỉ mát ở Đà Nẵng. Họ đi bằng xe khách từ Hà Nội đến thành phố Đồng Hới(Quảng Bình) hết 9+1/4 giờ, sau đó, họ nghỉ ngơi một lúc, rồi tiếp tục hành trình đi từ thành phố Đồng Hới đến Đà Nẵng hết 5+1/8 giờ. Hỏi gia đình Việt đi hết bao nhiêu thời gian từ Hà Nội đến Đà Nẵng?

Xem lời giải

Bài 6.28 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính chu vi của một tam giác biết độ dài các cạnh của tam giác là 2+1/2,3+3/5;4+1/6 cm.

Xem lời giải

Bài 6.29 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy điền phân số thích hợp vào ô trống để hoàn thiện sơ đồ sau, biết số trong mỗi ô trống ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó ở hàng dưới.

Xem lời giải

Bài 6.30 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đây là mẩu giấy duy nhất còn sót lại của một tài liệu. Em hãy khôi phục lại ba dòng trên và ba dòng tiếp theo của tài liệu theo quy luật các phép tính của ba dòng còn lại.

Xem lời giải

Bài 6.31 trang 14 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Xem lời giải