Giải Bài 6.31 trang 14 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Điền các số thích hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện các phép nhân phân số

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu