Giải Bài 6.21 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Điền số thích hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép cộng, trừ hai phân số

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu