Giải Bài 6.23 trang 11 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Hà dự định làm một cái bánh nhỏ. Bạn ấy cần \(\frac{3}{4}\) cốc bột mì. Hiện trong túi chỉ còn khoảng \(\frac{1}{8}\) cốc bột mì. Hỏi cần thêm bao nhiêu phần cốc bột mì để làm cái bánh đó?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lượng cần bổ sung = Lượng cần có – Lượng đã có

Lời giải chi tiết

Cần thêm số phần của cốc bột mì để làm cái bánh đó là:

\(\frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}\) (cốc bột mì)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu