Giải Bài 6.26 trang 12 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 6 giờ , người thứ hai mất 5 giờ và người thứ ba mất 7 giờ mới làm xong việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau một giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính khối lượng công việc mỗi người làm được trong 1 giờ

Khối lượng công việc khi cả 3 người cùng làm trong 1 giờ = tổng khối lượng công việc mỗi người làm được trong 1 giờ

Lời giải chi tiết

Trong 1 giờ, 3 người làm được lần lượt: \(\frac{1}{6};\frac{1}{5};\frac{1}{7}\) công việc

Nếu 3 người cùng làm thì sau một giờ làm được số phần công việc là:

\(\frac{1}{6} + \frac{1}{5} + \frac{1}{7} = \frac{{107}}{{210}}\) (công việc)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu