Chương 6: Phân số - SBT

Bình chọn:
4.8 trên 59 phiếu
Bài 6.1 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Phần tô màu trong mỗi hình vẽ dưới đây biểu thị phân số nào?

Xem lời giải

Bài 6.2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số a)(-17) : 8 b)(-8) : (-9)

Xem lời giải

Bài 6.3 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Biểu thị các số sau dưới dạng phân số tối giản với đơn vị là: a)Mét:15 cm; 40 mm b)Mét vuông: 15 cm2; 35 dm2

Xem lời giải

Bài 6.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau a) 21/9=49/21 b) -24/34=-60/85

Xem lời giải

Bài 6.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau a) 3/5= 27/45 b) -6/8=-21/28

Xem lời giải

Bài 6.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: -3/4=x/20=21/y

Xem lời giải

Bài 6.7 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.8 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản? Nếu chưa là phân số tối giản, hãy rút gọn.

Xem lời giải

Bài 6.9 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tần số của các nốt nhạc tính theo đơn vị Hertz (Hz) được cho như sau: Em hãy viết phân số thể hiện tỉ số giữa tần số nốt Đô (C) và nốt Mi (E), rồi rút gọn về phân số tối giản.

Xem lời giải

Bài 6.10 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết tất cả các phân số bằng phân số 18/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem lời giải

Bài 6.11 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số

Xem lời giải

Bài 6.12 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Viết các hỗn số sau dưới dạng phân số

Xem lời giải

Bài 6.13 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó, rồi viết tiếp một phân số vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 6.14 trang 8 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Quy đồng mẫu các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.15 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Rút gọn rồi quy đồng mẫu các phân số sau:

Xem lời giải

Bài 6.16 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

So sánh các phân số sau:

Xem lời giải

Giải Bài 6.17 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Việt là một người rất thích đi xe đạp vào cuối tuần. Ngày thứ Bảy, bạn đi được 31 km trong 2 giờ. Ngày Chủ nhật, bạn đi được 46 km trong 3 giờ. Hỏi ngày nào bạn Việt đạp xe nhanh hơn?

Xem lời giải

Bài 6.18 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

Xem lời giải

Bài 6.19 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một cửa hàng thực phẩm bán một loại xúc xích với giá như sau: - Mua một gói giá 50 000 đồng - Mua hai gói giá 90 000 đồng - Mua ba gói giá 130 000 đồng. Hôm nay Mai đi chợ cùng mẹ, mẹ bảo Mai mua ba gói là rẻ nhất. Em hãy giải thích tại sao mẹ Mai lại khuyên như thế nhé.

Xem lời giải

Bài 6.20 trang 9 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số tự nhiên x sao cho: 1/8 <= x/40< \1/5

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất