Giải Bài 6.4 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

a) \(\frac{21}{9}=\frac{49}{21}\)

b) \(\frac{-24}{34}=\frac{-60}{85}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Chia cả tử và mẫu của phân số cho 1 ước chung của chúng, ta được 1 phân số mới bằng phân số đã cho

*Chỉ ra 2 phân số cùng bằng 1 phân số

Lời giải chi tiết

a)Ta có: \(\frac{21}{9}= \frac{21:3}{9:3}=\frac{7}{3}; \frac{49}{21}=\frac{49:7}{21:7}=\frac{7}{3}\)

Vậy \(\frac{21}{9}=\frac{49}{21}\)

b)Ta có: \(\frac{-24}{34}=\frac{(-24):2}{34:2}=\frac{-12}{17}; \frac{-60}{85}=\frac{(-60):5}{85:5}=\frac{-12}{17}\)

Vậy \(\frac{-24}{34}=\frac{-60}{85}\)

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài