Giải Bài 6.5 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Dùng quy tắc bằng nhau của phân số, hãy giải thích vì sao các cặp phân số sau bằng nhau

a) \(\frac{3}{5}=\frac{27}{45}\)

b) \(\frac{-6}{8}=\frac{-21}{28}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*Nếu a.d=b.c thì \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\)

Lời giải chi tiết

a)Ta có: 3.45=5.27(=125) nên \(\frac{3}{5}=\frac{27}{45}\)

b)Ta có: (-6).28=8.(-21)(=-168) nên \(\frac{-6}{8}=\frac{-21}{28}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài