Giải Bài 6.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: -3/4=x/20=21/y

Đề bài

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}=\frac{21}{y}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) thì a.d=b.c

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}\) nên (-3).20=4.x. Do đó -60 =4.x. Vậy x=(-60):4=-15

\(\frac{-3}{4}=\frac{21}{y}\) nên (-3).y= 4.21. Do đó (-3).y= 84. Vậy y= 84: (-3)=-28


Bình chọn:
4.6 trên 79 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Kết nối tri thức - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí