Giải Bài 6.6 trang 6 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}=\frac{21}{y}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu \(\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\) thì a.d=b.c

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\frac{-3}{4}=\frac{x}{20}\) nên (-3).20=4.x. Do đó -60 =4.x. Vậy x=(-60):4=-15

\(\frac{-3}{4}=\frac{21}{y}\) nên (-3).y= 4.21. Do đó (-3).y= 84. Vậy y= 84: (-3)=28

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài