Bài 42: Kết quả có thể và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Bài 9.33 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Nam rút một chiếc bút từ hộp bút có chứa 3 bút chì, 2 bút bi xanh và 1 bút bi đen. a) Liệt kê tất cả các kết quả có thể. b) Sự kiện “Nam rút được bút chì” có luôn xảy ra không?

Xem lời giải

Bài 9.34 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Lớp 6A bầu lớp trưởng, có 4 ứng viên được đưa ra để lấy phiếu bầu của các bạn trong lớp, gồm 4 bạn: Tổ 1: An và Hòa Tổ 2: Bình Tổ 3: Chi Trong đó,chỉ có Chi là nữ. a) Em có chắc chắn bạn nào sẽ là lớp trưởng không? b) Lớp trưởng có thể thuộc tổ nào? c) Một bạn trong lớp nói rằng “ Lớp trưởng lớp mình chắc chắn là một bạn nam”. Em có nghĩ là bạn đó nói đúng không? d) Hãy liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “ Lớp trưởng không phải là An” xảy ra.

Xem lời giải

Bài 9.35 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hộp bi có 2 viên bi vàng, 3 viên bi xanh và 1 viên bi đỏ (có cùng kích thước). Không nhìn vào hộp, An lấy một viên bi từ hộp. a) Liệu An có biết chắc chắn viên bi lấy ra có màu gì không? b) Hāy đưa ra hai sự kiện liên quan đến viên bi mà An vừa lấy.

Xem lời giải

Bài 9.36 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Gieo một con xúc xắc. Số chấm xuất hiện trên con xúc xắc là bao nhiêu để mỗi sự kiện sau xảy ra: a) Số chấm xuất hiện là một số nguyên tố. b) Số chấm xuất hiện không phải là 3 cũng không phải là 5.

Xem lời giải

Bài 9.37 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cuối năm, ban phụ huynh có 45 gói quà cho 45 bạn trong lớp. Trong số đó có 20 gói là truyện cười, 15 gói là sách hướng dẫn kĩ năng sống và 10 gói là hộp bút. An chọn một gói quà. a) Liệt kê các món quà mà An có thể nhận được. b) Nếu món quà An nhận được là một cuốn sách hướng dẫn kĩ năng sống. Sự kiện “An không nhận được hộp bút” có xảy ra hay không? c) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện “Món quà An nhận được không phải là truyện cười” xảy ra.

Xem lời giải

Bài 9.38 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hà có 4 hộp kẹo dẻo với 4 vị khác nhau là: vị dâu, vị cam, vị nho, vị việt quất. Hà lấy hai hộp kẹo cho em trai. Hỏi hai hộp kẹo đó có thể là những hộp kẹo với vị nào?

Xem lời giải

Bài 9.39 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Cho 4 điểm A, B, C, D, trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, lấy 2 điểm từ 4 điểm đã cho để vẽ một đoạn thẳng. Hãy liệt kê tất cả các đoạn thẳng có thể vẽ được. Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem lời giải

Bài 9.40 trang 84 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong ngày lễ hội tại địa phương, Minh chơi trò chơi ném phi tiêu vào một tấm bìa có ghi các con số như hình sau. a) Phi tiêu của Minh có thể trúng vào ô ghi số nào? b) Có mấy ô mà phi tiêu rơi vào thì sự kiện “Phi tiêu trúng vào ô ghi số 4” không xảy ra?

Xem lời giải