Giải Bài 9.33 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nam rút một chiếc bút từ hộp bút có chứa 3 bút chì, 2 bút bi xanh và 1 bút bi đen.

a)     Liệt kê tất cả các kết quả có thể.

b)    Sự kiện “Nam rút được bút chì” có luôn xảy ra không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Có 3 kết quả có thể xảy ra

Lời giải chi tiết

a)     Các kết quả có thể xảy ra là: Nam rút được bút chì; Nam rút được bút bi xanh; Nam rút được bút bi đen

b)    Sự kiện “Nam rút được bút chì” có thể xảy ra, cũng có thể không xảy ra.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu