Bài 29: Tính toán với số thập phân- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.1 trên 57 phiếu
Bài 7.8 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) 34,25 – 78,43 b) 65,19 + (-81,14) c) (-2,25) + 7,63 d) (-81,2) + (-17,5) e) (-2,71) – (-27,3) f) (-98,2) + 3,51

Xem lời giải

Bài 7.9 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thực hiện phép tính: a) (-35,3) . 4,1 b) 2,9 . (-5,4) c) (-3,25) . (-0,21) d) (-8,058) : 3,4 e) (-4,725) : (-1,5) f) 82,28 : (-4,4)

Xem lời giải

Bài 7.10 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính nhẩm a) (-32,5) . 0,01 b) (-4,512) : (-0,001) c) (-2,378) : 0,1 d) 125,03 . (-0,1).

Xem lời giải

Bài 7.11 trang 27 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Sử dụng quy tắc dấu ngoặc tính các tổng sau: a) (-8,5) + 16,35+ (-4,5) – (-2,25) b) 5,63+ (-2,75) – (-8,94) + 9,06 – 15,25.

Xem lời giải

Bài 7.12 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: a) 35,5 . 35,5 + 71. 64,5 + 64,5 . 64,5; b) 8,5 . 8,5 – 2. 8,5 . 3,5 + 3,5 . 3,5.

Xem lời giải

Bài 7.13 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức: a) 0,125 . 351 + (-35,1) : 4 b) (-20). 3,1 – 7,2 : 4+ 3,1 . (4,5 . 6 – 5,2); c) (x + 13,67). (-10) + 136,7 tại x = -1,26.

Xem lời giải

Bài 7.14 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Ba nước Mĩ, A-rập Xê-út và Nga đứng đầu thế giới về sản xuất dầu thô, đạt sản lượng trung bình lần lượt là 15,043; 12; 10,08 triệu thùng dầu mỗi ngày. Em hãy cho biết mỗi ngày cả ba nước này sản xuất được cao nhiêu thùng dầu.

Xem lời giải

Bài 7.15 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một hộ gia đình đem 140 kg muối ăn đóng thành các túi, mỗi túi đựng được 0,8 kg muối. Hỏi hộ gia đình đó đóng được bao nhiêu túi muối ăn?

Xem lời giải

Bài 7.16 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bảng bên cho biết thông tin dự báo thời tiết tại thành phố Hà Nội ngày 29-12-2020 và 5 ngày tiếp theo trong tuần hiển thị trên màn hình một chiếc điện thoại. Nhiệt độ được ghi bằng đơn vị độ F (Fahrenheit). Công thức đổi đơn vị độ F sang độ C là: C = (F – 32) : 1,8 Với F: nhiệt độ ghi bằng độ F, C: nhiệt độ ghi bằng độ C tương ứng Chẳng hạn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 29-12-2020 tại Hà Nội là 81 độ F

Xem lời giải

Bài 7.17 trang 28 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Điền chữ số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải