Bài 38: Dữ liệu và thu thập dữ liệu- Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 50 phiếu
Bài 9.1 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghi lại năm sinh của các thành viên trong gia đình mình. Dāy dữ liệu thu được có phải dãy số liệu không?

Xem lời giải

Bài 9.2 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy quan sát và liệt kê: a) Các con vật nuôi trong nhà em hoặc nhà bạn của em; b) Các cây thân gỗ em gặp trên đường đi học.

Xem lời giải

Bài 9.3 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

An đun nước và đo nhiệt độ của nước tại một số thời điểm sau khi bắt đầu đun được kết quả như sau: a)An đã thu được dữ liệu trên bằng cách nào: quan sát, làm thí nghiệm hay lập bảng hỏi? b) Tìm các giá trị không hợp lí (nếu có) trong dữ liệu về nhiệt độ của nước mà An đo được. Giải thích.

Xem lời giải

Bài 9.4 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình thực hiện đo khối lượng riêng của viên sỏi(đơn vị là kg/m3) trong 5 lần và ghi lại kết quả như sau: 5000 4 769 5 167 4 923 300. a) Dữ liệu Bình thu được có phải là số liệu không? b) Biết khối lượng riêng của nước là 1 000 kg/m3. Trong các giá trị Bình ghi lại ở trên, giá trị nào không hợp lí? Vì sao?

Xem lời giải

Bài 9.5 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không phải là số liệu? (1) Diện tích của các tỉnh, thành phố trong cả nước (đơn vị tính là km2). (2) Tên các loài động vật sống tại vườn Quốc gia Cúc Phương. (3) Số học sinh nam của các tổ trong lớp 6A.

Xem lời giải

Bài 9.6 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm giá trị không hợp lí (nếu có) trong các dãy dữ liệu sau: a) Tên một số truyện cổ tích: Sọ Dừa, Thạch Sanh,Ông lão đánh cá và con cá vàng, Thầy bói xem voi. b) Một số cây thân gỗ: xoan, xà cừ, bạch đàn, đậu tương, phi lao.

Xem lời giải

Bài 9.7 trang 63 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Để thu được mỗi dãy dữ liệu sau, em sẽ sử dụng phương pháp thu thập nào?

Xem lời giải

Bài 9.8 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Đoạn sau được trích từ

Xem lời giải

Bài 9.9 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Thầy giáo theo dõi thời gian

Xem lời giải

Bài 9.10 trang 64 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một nhà nghiên cứu giáo dục đến một trường

Xem lời giải