Giải Bài 9.1 trang 62 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy ghi lại năm sinh của các thành viên trong gia đình mình. Dāy dữ liệu thu được có phải dãy số liệu không? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em ghi năm sinh của các thành viên trong gia đình mình

Lời giải chi tiết

Chẳng hạn, gia đình em có 4 người, sinh các năm: 1979; 1983; 2007; 2010 thì dãy thu được là:

1979 ; 1983 ; 2007 ; 2010.

Dãy dữ liệu thu được là dãy số liệu.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu