Chương 5: Tính đối xứng của hình phẳng trong tự nhiên - SBT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 5.1 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Mỗi hình sau: hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn, có bao nhiêu trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.2 trang 80 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có).

Xem lời giải

Bài 5.3 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các chữ cái và chữ số dưới đây, em hãy liệt kê: a) Chữ cái và chữ số có đúng một trục đối xứng; b) Chữ cái và chữ số có hai trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.4 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các biểu tượng sau, biểu tượng nào có trục đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.5 trang 81 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ tất cả các trục đối xứng (nếu có) của các hình dưới đây:

Xem lời giải

Bài 5.6 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục đối d là trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.7 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Tròn gấp đôi các tờ giấy hình chữ nhật rồi cắt theo các nét vẽ như hình dưới đây. Theo em khi mở các hình thu được ra, bạn Tròn sẽ nhận được những hình gì?

Xem lời giải

Bài 5.8 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục d là trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.9 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình dưới đây là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm vào hình đó: a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị để được một hình có đúng một trục đối xứng; b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị để được một hình có đúng hai trục đối xứng; c) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có đúng bốn trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.10 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có trục đối xứng: Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Xem lời giải

Bài 5.11 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hãy liệt kê những hình nào trong các hình sau có tâm đối xứng: hình tam giác đều, hình bình hành, hình thang cân có hai cạnh bên không song song, hình chữ nhật, hình vuông, hình lục giác đều, hình tròn.

Xem lời giải

Bài 5.12 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các biển báo giao thông sau, biển báo nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.13 trang 86 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hình hoa văn sau, hình hoa văn nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.14 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Một chiếc bàn có mặt bàn là một hình lục giác đều như hình dưới đây. Biết rằng độ dài đường chéo chính là 1,2 m, em hãy tính khoảng cách từ tâm đối xứng của mặt bàn đến mỗi đỉnh và chu vi mặt bàn.

Xem lời giải

Bài 5.15 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Xem lời giải

Bài 5.16 trang 87 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.17 trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bạn Vuông gấp đôi tờ giấy hình chữ nhật theo chiều ngang rồi lại gấp đôi tiếp theo chiều dọc, sau đó cắt theo các nét vẽ như Hình 5.12. Theo em khi mở hình thu được ra, bạn Vuông sẽ nhận được hình gì?

Xem lời giải

Bài 5.18 trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy hoàn thiện nốt Hình 5.13 để được một hình có điểm O là tâm đối xứng và đồng thời hình đó có trục đối xứng

Xem lời giải

Bài 5.19 trang 88 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Hình 5.14 là một đường gấp khúc có độ dài bằng 4 đơn vị. Em hãy vẽ thêm vào hình đó: a) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng nhưng không có trục đối xứng; b) Một đường gấp khúc có độ dài bằng 8 đơn vị để được một hình có tâm đối xứng và có bốn trục đối xứng; c) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng; d) Một đường gấp khúc có độ dài ngắn nhất để được một hình có tâm đối xứng và có trục đối xứng.

Xem lời giải

Bài 5.20 trang 89 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ số dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có tâm đối xứng: Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất