Giải Bài 5.10 trang 83 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy ghép ba tấm thẻ trong các thẻ dưới đây để được một hình chỉ một số có ba chữ số sao cho hình đó có trục đối xứng:

Em có thể ghép được tất cả bao nhiêu “số” như vậy?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Ta có 10 số có trục đối xứng là: 180; 810; 108; 801; 205; 502; 215; 512; 285; 582.

 Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài