Giải Bài 5.8 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục d là trục đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

 

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài