Giải Bài 5.7 trang 82 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Bạn Tròn gấp đôi các tờ giấy hình chữ nhật rồi cắt theo các nét vẽ như hình dưới đây. Theo em khi mở các hình thu được ra, bạn Tròn sẽ nhận được những hình gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Trục đối xứng là đường thẳng mà khi chia hình thành hai phần mà nếu gấp" hình theo đường thẳng d thì hai phần đó “chồng khít” lên nhau.

Lời giải chi tiết

Bạn Tròn nhận được lần lượt các chữ cái: V, M, O

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài