Giải Bài 21 trang 97 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Cho hình vẽ:

a)     Đo và tính tổng số đo các góc của hình thoi OBCD

b)    Đo và tính tổng số đo các góc của tam giác AHB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đo góc

Lời giải chi tiết

a) \(\widehat {OBC} = \widehat {ODC} = 60^\circ ;\widehat {BOD} = \widehat {BCD} = 120^\circ \)

Tổng số đo các góc của hình thoi OBCD là: 60\(^ \circ \)+60\(^ \circ \)+120\(^ \circ \)+120\(^ \circ \) = 360\(^ \circ \)

b) \(\widehat {AHB} = 90^\circ ;\widehat {BAH} = 60^\circ ;\widehat {ABH} = 30^\circ \)

Tổng số đo các góc của tam giác AHB là: 90\(^ \circ \)+60\(^ \circ \)+30\(^ \circ \) = 180\(^ \circ \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT