Giải Bài 15 trang 95 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Nhiệt độ không khí T (theo đơn vị độ C) bên ngoài máy bay ở độ cao h (theo đơn vị feet) được cho bởi công thức:

\(T = 26 - \frac{h}{{500}}\).

Khi máy bay ở độ cao 10 000 m thì nhiệt độ bên ngoài máy bay là bao nhiêu độ C(làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi đơn vị m sang feet.

Áp dụng công thức.

Lời giải chi tiết

1 foot \( \approx \) 0,3048 m nên 1 m \( \approx \) \(1:0,3048 \approx 3,28\) feet

Khi máy bay ở độ cao 10 000 m thì nhiệt độ bên ngoài máy bay là:

\(26 - \frac{{10000.3,28}}{{500}} \approx  - 40^\circ C\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT