Giải Bài 3 trang 92 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2, 3 và 5, em hãy phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố.

a) 9 720;

b) 30 375.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+Dấu hiệu chia hết cho 2: số có chữ số tận cùng là 0;2;4;6;8.

+Dấu hiệu chia hết cho 5: số có chữ số tận cùng là 0;5

+Dấu hiệu chia hết cho 3: số có tổng các chữ số là một số chia hết cho 3.

Lời giải chi tiết

a)     Ta có: 9 720 = 23 . 35 . 5

b)    Ta có: 30 375 = 35 . 53.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT