Giải Bài 8 trang 93 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Em hãy vẽ các hình sau:

a) Hình tam giác đều có cạnh dài 4 cm;

b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm;

c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm;

d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)      Hình tam giác đều đều có cạnh dài 4 cm:

Bước 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm.

Bước 2: Dùng ê ke có góc 60o vẽ góc BAx bằng 60o.

Bước 3: Vẽ góc Aby bằng 60o. Hai tia Ax và By cắt nhau tại C, ta được tam giác đều ABC cạnh 4 cm.

b) Hình vuông có cạnh dài 3 cm:

Bước 1. Về đoạn thẳng AB = 3 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Xác định điểm D

trên đường thẳng đó sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Xác định điểm C

trên đường thẳng đó sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối C với D ta được hình vuông ABCD cạnh bằng 3 cm.

c) Hình chữ nhật có chiều dài bằng 5 cm, chiều rộng bằng 3 cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại A. Trên đường thẳng đó lấy điểm D sao cho AD = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng vuông góc với AB tại B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 4. Nối D với C ta được hình chữ nhật ABCD.

d) Hình bình hành có một cạnh dài 3 cm, một cạnh dài 5 cm:

Bước 1. Vẽ đoạn thẳng AB = 5 cm.

Bước 2. Vẽ đường thẳng đi qua B. Trên đường thẳng đó lấy điểm C sao cho BC = 3 cm.

Bước 3. Vẽ đường thẳng đi qua A và song song với BC, đường thẳng qua C và song song với AB. Hai đường thẳng này cắt nhau tại D, ta được hình bình hành ABCD.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài tập ôn tập cuối năm- SBT