Giải Bài 6.2 trang 5 sách bài tập Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số

a)(-17) : 8

b)(-8) : (-9)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số bị chia tương ứng với tử số của phân số. Số chia tương ứng với mẫu số của phân số

Lời giải chi tiết

a) a)\(\frac{-17}{8}\)

b)\(\frac{-8}{-9}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài